Update: Een digitaal rapport dankzij de app

Schoolapp.be heeft een nieuwe functionaliteit voor de schoolapp ontwikkeld. Wanneer de school dat wenst ontvangt elke scholier een digitaal rapport dankzij de app.

Het digitale rapport is een aanvulling, en zeker géén vervanger, van de geprinte versie. En digitaal rapport dankzij de app maakt het echter onmogelijk om het rapport te manipuleren. Scholieren en ouders weten zo zeker wat de resultaten zijn. Zo is het ook duidelijk wat de verschillende aandachtspunten voor de toekomst zijn.

Net als bij de geprinte versie besteedt Schoolapp.be ook veel aandacht aan de opmaak van een digitaal rapport dankzij de app. Uiteindelijk dient het rapport een reflectie te zijn van de inzet van de scholier, en dat van de school.

Scholen die kiezen voor een digitaal rapport dankzij de app kunnen zelf bepalen welke componenten ze in deze applicatie willen meenemen. Willen ze volstaan met de omschrijving van de lesstof en de beoordeling, of willen ze ook hun mening over de inzet van de scholier geven? Indien gewenst kan aan de module extra functionaliteiten gekoppeld worden om het resultaat te benadrukken door middel van beeld en geluid. Ook kan de module worden geïntegreerd met andere modules van de schoolapp. Op die manier kan getracht worden de leerling verder te verbeteren.

Een digitaal rapport dankzij de app biedt meer dan alleen een eind-resultaat. Het kan helpen nieuwe resultaten te bereiken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *