Jongeren moeten “Social Media” toestemming krijgen van hun ouders.

Vanaf mei volgend jaar zullen moeten kinderen onder de 16 jaar toestemming vragen aan hun ouders, voordat ze gebruik willen maken van Social Media, apps en websites.
Die regels vloeien voort uit de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze treedt in werking vanaf 25 mei 2018 en is bedoeld om de privacy van kinderen te beschermen.

In Frankrijk zullen deze regels al vanaf dit jaar in werking treden. Voordat de jongeren gebruik kunnen maken van Facebook of andere vergelijkbare sites moeten ze aanvinken dat hun ouders of voogden hun goedkeuring hebben gegeven. Het is echter nog niet duidelijk hoe Frankrijk deze regel zal gaan handhaven.

Wij zijn het er zeer zeker over eens dat er een methode moet komen om kinderen verantwoord met Social Media om te laten gaan. Er gebeuren nu nog te veel dingen, waardoor de gevolgen van Social Media schadelijk kunnen zijn voor jongeren. Er zijn nog steeds veel gewelddadige en ander soort schokkerende filmpjes te vinden, ook al wordt er wel van alles in het werk gesteld om dit tot een minimum te beperken.

Of 16 jaar een verstandige leeftijdskeuze is dat kunnen we nog niet zeggen, wellicht is het beter om deze leeftijdsgrens iets naar beneden bij te stellen, aangezien dit in vele andere landen ook het geval is.

Persoonlijk denken we dat hier toch ook wel een grote taak voor de scholen ligt. We denken dat er veel aandacht besteedt moet worden aan het gebruik en de eventuele consequenties van Social Media. Ook het verkrijgen van bijvoorbeeld likes op foto’s kan een groot effect hebben op jongeren en het zal daardoor goed zijn om ze toch te gaan begeleiden met al deze vormen van de huidige “communicatie”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *