Extra hulp bij examens

De schoolapp heeft verschillende modules die scholieren kan helpen bij het voorbereiden voor examens. Ook kan de app daar strategisch voor worden ingezet. Extra hulp bij examens is altijd welkom!
De afgelopen jaren zijn er verschillende modules ontwikkeld om scholieren bij te staan bij het maken van examens. Zo zijn er modules die tips en adviezen voor bepaalde vakken verspreiden. Dit tips en adviezen zijn vooraf uitvoerig bekeken en geselecteerd. Een aantal van die modules gaan vergezeld van ondersteunende documentatie of links naar informatieve websites.

De app kent ook modules die scholieren helpt hun huiswerk goed te plannen. Zo zijn er modules die automatisch aangeven wat de minimale werktijd zou moeten zijn die scholieren voor bepaald huiswerk dient uit te trekken. Scholieren die die adviezen respecteren weten zo beter dat ze eerder moeten beginnen. Zo wordt voorkomen dat ze later in de problemen komen.

Behalve slimme modules kan slim gebruik van de app eveneens extra hulp bij examens bieden. Sommige scholen benutten de techniek om ouders extra te wijzen op de noodzaak voor het ondersteunen van hun kind. Bepaalde scholen gaan zo ver dat ze ‘lesmateriaal’ voor de ouders versturen zodat ook die de materie begrijpt.

Slimme modules of extra reminders in de aanloop naar examens: dankzij de schoolapp is alles mogelijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *